วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นักเรียนป.2 วาดภาพตัวละครในวรรณคดี

คนเก่งป.2 วาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย 
ในวันที่จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจมากๆคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น